Hjem | Om | Tjenester | Personvern

GamingNorge.no Blir Flyttet!


GamingNorge blir stadig utviklet på link linje med OvTrizon og tjenestene som tilbys. I lengre tid har GamingNorge tilbud gratis spill servere, men nå føler jeg at vi trenger en oppdatering. Ikke bare på selve GamingNorge konseptet, men også hvor vi skal prøve og strekke oss til i fremtiden.


GamingNorge blir nå OvTrizon Games! Selv om vi ikke driver utvikling av spill, ønsker jeg og åpne for at spill skal kunne distrubiteres og publiseres gjennom OvTrizon Games. Dette skal bidra med at det blir enklere for utviklere og publisere spill de lager.


Sammen med å drive en publiserings plattform kommer stort ansvar. Hoved oppgaven til OvTrizon i dette blir og drifte serverene som brukere spiller på, men også holde oversikt over hvordan spillerene har det gjennom kommunikasjon.


Vi kommer fremdeles til og tilby servere til de som ønsker det, men vi åpner nå også våre egne servere som alltid vil vere online.